Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

Profil firmy

 

Projektovo-inžinierska kancelária Terraprojekt a.s. so sídlom v Bratislave vykonáva svoju činosť od roku 1996. Kancelária poskytuje komplexné inžinierske služby v stavebníctve, zahrňujúce projektovú prípravu stavieb od štúdií až po realizačné projekty, inžinierske činnosti, konzultačné činnosti pre investorov a dozorné činnosti na stavbe. Terraprojekt je držiteľom certifikátu riadenia kvality podľa ISO 9001:2008
Terraprojekt je spoločnosť s medzinárodným zázemím, patriaca do skupiny ILF Consulting Engineers (www.ilf.com). Toto prepojenie umožňuje spoluprácu a využívanie skúseností viac než 1500 odborníkov pôsobiacich v hlavných kanceláriach ILF v Innsbrucku, a Mníchove a v ďalších 20 krajinách viacerých kontinentov. ILF zaujíma vedúcu pozíciu najmä v oblasti tunelov, podzemných stavieb, potrubných rozvodov, vodného hospodárstva a procesného riadenia.
Terraprojekt je členskou organizáciou viacerých profesných asociácií pôsobiacich v Slovenskej republike (SACE, STA ITA/AITES a SKSI). 
  

Identifikačné údaje - bližšie info

Vedenie firmy -bližšie info